Projecte innovador

L’escola ha participat en la convocatòria de Pla d’Autonomia de Centre del 2006 (PAC 06). Només 33 centres de Primària a Catalunya signen l’acord amb el Departament d’Ensenyament.

Els dos grans objectius que persegueix el centre són:

• La millora dels resultats acadèmics, i
• La millora de la cohesió social

 

Es desenvolupen mitjançant les següents estratègies, que són l’eix vertebrador del nostre Projecte Educatiu de Centre: