Reutilització de llibres

Bv_llibres

LA COMISSIÓ DE LLIBRES

El PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL COMPLEMENTARI consisteix en tenir alguns llibres col·lectivitzats a les aules i que l’any següent passin als alumnes del mateix curs.

És un projecte on participa tota la COMUNITAT EDUCATIVA (alumnes, mares i pares, professorat , equip directiu i AMPA).

Entre tots fomentem actituds i valors com:

– El saber compartir.
– La solidaritat i l’esperit cooperatiu.
– La igualtat.
– El respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris.
– El reciclatge i el respecte pel medi ambient, etc.

 

A més, tenir cura dels llibres per tal de ser reutilitzats posteriorment per companys de cursos inferiors, suposa un Estalvi Econòmic per a les famílies. Únicament s’haurà de pagar una quota anual per al manteniment i funcionament del Programa que serà inferior al cost del lot dels llibres.

 

 

Les responsables de la comissió de llibres és:

• Sheila Claret Parra
• Anna Torres Macías