AMPA

Ampa Grup

L’AMPA és l’associació de pares i mares d’alumnes que, voluntàriament, s’organitza per participar en les activitats de l’escola. La voluntat de l’AMPA és promoure la participació de les famílies en el centre educatiu i treballar amb l’escola per l’educació integral dels nostres fills i filles.

Els principals objectius són:

• Fer de pont entre les famílies i l’escola.
• Col·laborar amb l’Equip directiu i el professorat en tot el que
calgui.
• Ser la veu de les famílies al Consell Escolar i al Consell
Municipal Escolar.
• Promoure i organitzar activitatas complementàries dins del
marc de l’escola.
• Ajudar l’escola en la compra de material i la millora dels
equipaments.

 

Horari d’atenció als pares i mares:

• tots els matins
• de 9.00 a 9.15 h
• despatx de l’AMPA (situat al vestíbul de l’escola)

 

Contacte: